Zielona energia i jej rola w gospodarce

Zielona energia i jej rola w gospodarce

Ekologiczne metody produkcji energii mają kluczowe znaczenie dla zatrzymania zmian klimatycznych. W chwili obecnej decydującym czynnikiem, wpływającym na zwiększenie średnich temperatur w skali całego globu, jest przypuszczalnie spalanie paliw kopalnych. W wielu wypadkach istnieją już jednak alternatywy dla tego źródła pozyskiwania prądu i ciepła. Jednocześnie, w związku ze zmianami uwarunkowań prawnych, produkcja energii ze źródeł odnawialnych może okazać się niezwykle opłacalna.

Zielona energia – produkcja prądu

W przypadku energii elektrycznej można zauważyć duży wpływ – szczególnie w ostatnich latach – wartości praw do emisji dwutlenku węgla na finalną cenę, jaką za prąd płacą użytkownicy. Wzrost tych wartości powoduje dwa efekty.

Po pierwsze – dla wielu klientów detalicznych opłacalne stają się domowe instalacje fotowoltaiczne. Wzrost cen prądu, pozyskiwanego w naszym kraju głównie w procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego, powoduje, że inwestycje w urządzenia do samodzielnego zaopatrywania gospodarstwa domowego w energię elektryczną zwracają się w niezwykle krótkim czasie.

Jednocześnie na znaczeniu zyskuje zielona energia, wytwarzana przez dużych dostawców prądu. W latach poprzednich inwestycje w ten sektor produkcji zostały nieco zahamowane, obecnie przeżywa on jednak swoisty renesans. Oprócz popularnych już poprzednio elektrowni wiatrowych powstają instalacje fotowoltaiczne o skali przemysłowej. Planowane są również pierwsze farmy wiatraków na pełnym morzu.

Zielona energia – nowe rozwiązania

W ostatnich latach pojawiają się również nowe koncepcje w dziedzinie tak produkcji, jak i wykorzystania zielonej energii. Coraz powszechniejszy staje się przykładowo napęd elektryczny w pojazdach mechanicznych. O ile samochody całkowicie napędzane prądem stanowią jeszcze u nas rzadkość (chociaż wg wyliczeń ekspertów ich połączenie z domową instalacją fotowoltaiczną daje przeciętnemu gospodarstwu niesamowite wręcz oszczędności), o tyle coraz częściej można spotkać środki komunikacji miejskiej napędzane przez prąd elektryczny lub wytworzony z jego udziałem wodoru.

Najnowsze koncepcje zakładają też wykorzystanie odpadów do wytwarzania energii. W przypadku dużych gospodarstw rolnych od dłuższego czasu stosuje się niewielkie biogazownie, mające pozyskiwać energię z odchodów zwierzęcych lub innych odpadów, pochodzących z produkcji rolnej. W wielu miejscach rozważa się jednak zastosowanie podobnej technologii do uzyskiwania energii ze śmieci lub nawet ze ścieków.

By Copywriter

autor